Palestra
Scuola Massari – Via Petrera n. 80 – 70125 Bari